klubkatarakt

klub katarakt
International Festival for Experimental Music

January 18th – 21st, 2017

 

18 Jan >> C (Nika Son & F#X) / live

21 Jan >> Phuong-Dan & Nikae / Dj-Set
Kampnagel

Hamburg